Structured Agile Budgeting Core Process

Advies nodig?

Wilt u advies over het implementeren van Agile Budgetting in uw bedrijf? Laat de consultants van Raedtwinkel u van dienst zijn. Klik op onderstaande knop en u wordt doorgeleid.

Het Structured Agile Budgeting Core Process toegelicht:

Multi Level Budgeting (central)

Verdeel het budget in niveaus. Het aantal niveaus is afhankelijk van uw organisatie structuur. Binnen SAFe bijvoorbeeld is ervoor gekozen hier de term Value Streams voor te gebruiken. Het gaat erom en gelaagdheid aan te brengen in de budgetten.

Agile Responsibility Model

In deze stap definieert u hoe en wie beslissingen kunnen nemen over de allocatie van het budget. Typlisch gezien zijn dit multidisciplinaire organisatorische eenheden. In deze eenheden zijn alle belanghebbenden vertegenwoordigd.

Multi Level Budgeting (decentral)

Hier vindt een verfijning plaats van het toegekende budget, binnen de opgegeven parameters. Denk hierbij aan KPI’s of strategische doelen. De decentrale eenheid is verder autonoom over de verdere invulling van het budget op het eigen niveau.

Extented Partial budgeting Process

Dit proces gaat meer in detail in hoe de resources gealloceerd worden. Dit proces kent iteratief resources toe en is autonoom binnen iedere eenheid. Het bevat een terugkerend risico gedreven proces waarbinnen continu bijgestuurd wordt.

Extended partial budgeting process (exPBP) toegelicht:

l

Modifiability Assess Process (MAP)

In dit proces worden potentiele aanpassingen en wijzigingen geidentificeerd, geanalyseerd en geevalueerd. Dit is een continu proces waarbij de ontwikkelingen op de voet gemonitoord worden. Op basis van dit process wordt een voorspelling gemaakt van de toekomstige ontwikkeling. Deze voorspelling samen met de geidentifeerde aanpassingen zijn vervolgens input voor het Partial Budgetteing Process (PBP)

Partial Budgeting Process (PBP)

Dit proces verdeelt het lange termijn budget in stukken. Deze stukken worden gedefinieerd en toegekend gebaseerd op de uitkomsten van het voorgaande proces. Deze deelbudgetten hebben een sterke samenhang met de beoogde waarde die de ontwikkeling dient op te leveren. Doordat ze zijn gebaseerd op een uitgewerkte voorspelling en rekening houden met wijzigingen is dit de kern van het Agile Budgetting model.

Deze pagina is gebasseerd op: Vierlboeck, M., Gövert, K., Trauer, J., Lindemann, U. (2019) ‘Budgeting for Agile Product Development’, in Proceedings of the 22nd International Conference on Engineering Design (ICED19), Delft, The Netherlands, 5-8 August 2019. OI:10.1017/dsi.2019.223